Serveis per Hotels

Des de fa anys, ens encarreguem de proporcionar i gestionar el Servei d'Animació per diferents hotels i càmpings de les zones de l'Alt Maresme i la Costa Brava

For years now, we have been providing and managing the Entertainment Service for different hotels and campsites in the Alt Maresme and Costa Brava areas.

FestaMusic Grup organitzem i supervisem totes les activitats del hotels per animar i entretenir els clients, activitats realitzades per estudiants en pràctiques de països com Holanda i la República Txeca que realitzen el seu “stage” en la nostra empresa, amb la finalitat d’aprendre i d’acabar la seva formació amb experiència en una empresa estrangera.

FestaMusic s’encarrega de realitzar el “planning” d’animació juntament amb la direcció de l’establiment, proporcionant d’aquesta manera un servei personalitzat a mida del vostres clients.

Activitats d’ Animació:

· Pel matí, i segons l’ establiment es comença el dia amb aeròbic, aqua-gym o aqua-dance i a continuació es segueix amb una altre activitat esportiva, com voleibol, mini futbol, waterpolo, water-volley o activitats amb els nens.

· Per la tarda enfoquem les activitats per als més petits i destaquem el nostre Mini club on els nens reben total protagonisme. Els hi fem jocs, pinta cares, manualitats, etc. Per als adults també podem organitzar Karaoke, Jocs de Taula, Competicions de Billar, Dards, o si ho volen els hi podem fer concursos com El Cocktail Show, o exhibicions de com fer, per exemple, una autèntica sangria.

· I cap al vespre, es comença la sessió d’animació amb la Minidisco, es a dir, que busquem a tots els nens i els fem ballar les més clàssiques cançons per nens. Tot seguit els nostres animadors i animadores ajudaran en tot el possible en els shows i/o ball segons cada establiment. També disposem de shows propis com Miss o Mister Hotel, Homes contra Dones, La parella perfecte, Bingo i el Musical Quiz.

No dubteu a consultar els nostres shows professionals i fer-vos una idea del que podeu oferir als clients del vostre establiment!!!
At FestaMusic Grup we organize and supervise all the activities of the hotels to entertain and entertain clients, activities carried out by trainees from countries such as the Netherlands and the Czech Republic who carry out their stage stage in our company, in order to learn and to finish their training with experience in a foreign company.

FestaMusic is in charge of the animation planning along with the management of the establishment, thus providing a personalized service tailored to your customers.

Animation activities:

In the morning, and depending on the establishment, the day begins with aerobics, aqua-gym or aqua-dance and then followed by another sporting activity, such as volleyball, mini-football, water polo, water-volleyball or activities with children.

· In the afternoon we focus the activities for the little ones and highlight our Mini club, where the children are fully involved. We make games, paint faces, crafts, etc. For adults we can also organize karaoke, board games, pool competitions, darts, or if you wish we can do contests like The Cocktail Show, or exhibitions of how to make, for example, a real sangria.

· And in the evening, the animation session begins with the Minidisco, that is, we look for all the children and make them dance the most classic songs for children. Then our entertainers will help in every possible way the shows and / or dance according to each establishment. We also have our own shows such as Miss or Mister Hotel, Homes Against Women, The Perfect Couple, Bingo and the Musical Quiz.

Feel free to consult our professional shows and get an idea of ​​what you can offer to your establishment’s customers !!!