Festamusic Grup

FestaMusic Grup és una empresa situada en el sector de l'oci que es dedica a la sonorització, il·luminació i animació d'esdeveniments.

La nostra especialitat son les discoteques mòbils i comptem amb equips propis professionals. El nostre personal està degudament preparat i l’experiència ens avala. Tenim tot tipus de música per poder fer ballar a persones de qualsevol edat i per qualsevol tipus de festa.

Des de fa anys hem seguit un recorregut ascendent en la qualitat i varietat dels nostres productes. Actualment disposem de tot un ventall de serveis professionals, els quals el convidem a conèixer fent una visita completa en aquesta pàgina.

A part dels nostres serveis d’oci, FestaMusic Grup proveeix animadors, recepcionistes, cambrers i socorristes a nombrosos hotels i càmpings de la zona del Maresme amb diferents estudiants d’arreu d’Europa que realitzen les seves pràctiques d’estudis a l’estranger.

FestaMusic Grup es una empresa situada en el sector del ocio que se dedica a la sonorización, iluminación y animación de eventos.

FestaMusic Grup es una empresa situada en el sector del ocio que se dedica a la sonorización, iluminación y animación de eventos. Nuestra especialidad son las discotecas móviles y contamos con equipos propios profesionales. Nuestro personal está debidamente preparado y la experiencia nos avala. Tenemos todo tipo de música para poder hacer bailar a personas de cualquier edad y para cualquier tipo de fiesta. 

Desde hace años hemos seguido un recorrido ascendente en la cualidad y la variedad de nuestros productos. Actualmente, disponemos de toda una variedad de servicios profesionales, los cuales le invitamos a conocer haciendo una visita completa de esta página. 

A parte de nuestros servicios de ocio, FestaMusic Grup proviene animadores, recepcionistas, camareros y socorristas a numerosos hoteles y campings de la zona del Maresme con diferentes estudiantes de Europa que realizan sus prácticas de estudios en el extranjero. 

Per què FestaMusic?

· Perquè la selecció musical que us oferim és molt àmplia, des de balls de saló a cançons dels anys seixanta, setanta, vuitanta i fins als èxits més actuals, amollant-nos a tot el públic assistent aconseguint que la vostra festa sigui perfecta.

· Perquè el muntatge és senzill i us podem portar els nostres equips a qualsevol lloc.

· Perquè la qualitat del nostres equips garanteixen la millor sonorització i il·luminació.

· Perquè els nostres preus són els més competitius.

¿Por qué FestaMusic?

· Porque la selección musical que os ofrecemos es muy amplia, desde bailes de salón a canciones de los años sesenta, setenta, ochenta, hasta los éxitos más actuales, consiguiendo que vuestra fiesta sea perfecta.

· Porque el montaje es sencillo y os podemos traer nuestros equipos a cualquier sitio. 

· Porque la cualidad de nuestros equipos garantiza la mejor sonorización y iluminación. 

· Porque nuestros precios son los más competitivos.