Djs

Els nostres DJ's són totalment professionals.

Our DJ's are totally professional.

Els nostres DJ’s junt amb les discoteques mòbils són totalment professionals. Comptem amb uns equipaments d’última tecnologia i anem renovant el nostre material constantment, per poder oferir sempre la millor qualitat de so per a qualsevol esdeveniment i espai.

Els nostres equips d’àudio es poden instal·lar tant a un saló d’un restaurant com en un espai obert, ja que també disposem de generador de llum. La música que l’oferim serà prèviament seleccionada pel client. Comptem amb un ampli repertori de tots els estils de música d’ara i de sempre per posar a la prèvia, durant i post banquet.

En quant als equips d’il·luminació, disposem de torres de llum de fins a 20.000 w, màquines d’efectes, Flash i màquines de fum, projeccions, etc.

Our DJs along with mobile clubs are totally professional. We have state-of-the-art equipment and we constantly renew our material, in order to always offer the best sound quality for any event and space.

Our audio equipment can be installed both in a restaurant lounge and in an open space, as we also have a light generator. The music we offer will be pre-selected by the client. We have a wide repertoire of all styles of music now and forever to put on the pre, during and post banquet.

As for lighting equipment, we have light towers up to 20,000W, effects machines, Flash and smoke machines, projections, etc.