Il·luminació

La millor il·luminació per acompanyar el millor so

The best lighting to accompany the best sound

Disposem d’un gran ventall d’il·luminació LED: Barres LED, LED’s sense fil, efectes, robots, caps giratoris, canons de seguiment. flaixos, bombetes…

Els nostres muntatges serveixen per interior i exterior, i per qualsevol moment del dia. Ens adaptem a qualsevol espai.

Posem un tot de color als espais escollits, personalitzant-los amb el color de la festa, espectacle, event o casament.

We have a wide range of LED lighting: LED bars, wireless LED’s, effects, robots, swivel heads, tracking guns. flashes, light bulbs …

Our assemblies serve indoors and out, and at any time of the day. We adapt to any space.

We can add a touch of color to the chosen spaces, personalizing them with the color of the party, show, event or wedding.