Festamusic Grup

930 274 764    609 445 979 

Festamusic Grup Logo 30 anys

Cerimoniants


Cerimoniants


Ceremoniante

Contracta als nostres cerimoninants
pel teu casament

Contrata a nuestros ceremoniantes
para tu boda

Cerimoniants Festamusic Grup

Si ho desitgeu podem representar de nou la vostra cerimònia de manera fictícia amb els nostres actors i cerimoniants. És una manera original de fer pública la vostra celebració el mateix dia del banquet. T’oferim el nostre servei i poder personalitzar-la al vostre gust. Disponible en diferents llengües.

 

Tanmateix, si vols celebrar el teu casament a l’estil Las Vegas, disposem de decorats i cerimoniant Elvis.

Si lo deseais podemos representar de nuevo vuestra ceremonia de manera ficticia con nuestros actores y ceremoniantes. Es una manera original de hacer pública vuestra celebración el mismo día del banquete. Te ofrecemos nuestro servicio y poder personalizarla a vuestro gusto. Disponible en diferentes idiomas.


También si quieres celebrar tu boda al estilo Las Vegas, disponemos de decorados y ceremoniantes Elvis.