Cerimoniants

Contracta els nostres cerimoninants pel teu casament

Hire our Masters of Ceremonies for your wedding

Si ho desitgeu podem representar de nou la vostra cerimònia de manera fictícia amb els nostres actors i cerimoniants. És una manera original de fer pública la vostra celebració el mateix dia del banquet. T’oferim el nostre servei i poder personalitzar-la al vostre gust. Disponible en diferents llengües.

Tanmateix si vols celebrar el teu casament a l’estil Las Vegas, disposem de decorats i cerimoniant Elvis.
If you wish, we can again represent your ceremony in a fictional way with our actors and ceremonies. It is an original way to make your celebration public on the day of the banquet. We offer our service and you can customize it to your liking. Available in different languages.

However, if you want to celebrate your Las Vegas-style wedding, we have Elvis decorations and ceremonies.