Events

Des del 2012, FestaMusic Grup també es fa càrrec de la producció, gestió i coordinació de grans events. Gràcies a la gran infraestructura de material i personal humà, podem realitzar qualsevol tipus d’esdeveniments a petita i gran escala.

No tenim límit. Envieu-nos la vostra idea i nosaltres farem el possible per fer-la realitat. Enguany ja estem treballant en nous projectes de fires i grans esdeveniments per a altres entitats públiques.

Since 2012, FestaMusic Grup has also been responsible for the production, management and coordination of major events. Thanks to the large infrastructure of material and human staff, we can carry out any type of event on a small or large scale.

We have no limit. Send us your idea and we will do our best to make it come true. This year we are already working on new fairs and events for other public entities.